msemoloney

Meán Scoil San Pól, Glaschnoic, BAC 12………. Gaeilge & Tíreolaíocht

Cluichí Gaelach

Cén t-am é??!!

Éist agus scaoil!!!!!

Caitheamh Aimsire 

Nathanna Cainte  

Dathanna

Torthaí agus Glasraí 

Bia

Aimsir

Eadaí – Ag gleasadh Bob

Foclóir Ginearalta 

Foclóir 2 – Meatsáil

Foclóir 3 – Meatsáil

Ainmhithe

Ainmhithe ar aghaidh

Leathnach ar fad de cluichí le hAinmhithe!!!

GRAMADACH

Aimsir Chaite

Aimsir Láithreach

Modh Ordaithe

Tráth na gCeist

Advertisements

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: